Don't Miss
Home / Technology / Ilandža na mapi google

Ilandža na mapi google

si

Ilandža se nalazi na ivici tri geomorfološke celine.Mesto je kao i susedna sela Dobrica i Seleuš izgrađeno na ivici strmih padina Južnobanatske lesne zaravni – Deliblatske peščare, koja se nalazi na zapadu i graniči sa diluvijalnom terasom. Istočno, na kilometar od mesta, počinje Ilandžanski rit – prostrana tektonska depresija, koja se naziva i Ilandžanska depresija. Ovaj prostor je do kraja XVIII veka obuhvatala velika Ilandžanska močvara, površine u to vreme i po 30 x 25 kilometara. Uz istočnu stranu naselja je kanal koji odvodnjava zapadne obronke Ilandžanskog i Alibunarskog rita. Selo je izduženog oblika u pravcu sever-jug, a na severu se zakrivljuje ka zapadu.

  • Položaj

45⁰10’10“ severne geografske širine

20⁰55’10“istočne geografske dužine

  • Nadmorska visina

Od 114 m na ulazu, lokalitet Budimkina humka, do 78 m lokaliteta Sveta vodica na izlazu sela prema Dobrici, mesto je po dužini u blagom padu.

    • Vrema

Klima je umereno kontinentalna: duga i topla leta, a hladnija i ponekad snegovita zima, svežija i kraća proleća i toplija i duža jesen. Temperatura vazduha je prosečno najniža u januaru – malo ispod nule, najviša u julu – preko 21 stepen Celzijusov.

    • Vetar

Dominiraju tri vetra. Košava jugoistočni vetar, najčešće duva u rano proleće i poznu jesen, u hladnijoj polovini godine. To je jak, suv i slapovit vetar, koji ponekad ne prestaje i po tri nedelje. Duva sa crnomorsko-vlaške depresije kroz Đerdapsku klisuru. Brzina košave od 18 do 140 km na čas. Severac je suv i hladan vetar koji najčešće duva zimi. Odnosi padavine i donosi mraz. Severozapadni vetar je najčešći vetar od marta do maja, donosi kišu, leti pljuskove i oluju, a u jesen i zimu rominjave i duge kiše.

    • Kiše

Godišnja količina atmosferskog taloga od 650-700 mm je skoro dva puta manja od proseka u Srbiji. Količine kiše tokom više godina su veoma promenljive sa mogućim oscilacijama i do 66 procenata. Velike su razlike u količini atmosferskih taloga i u istom mesecu tokom godine. Maksimalne, srednjemesečne padavine su u junu od oko 80 mm taloga, a minimalne ispod 40 mm su od januara do marta. Količine padavina su veće u letnjoj nego u zimskoj polovini godine, ali u celini za poljoprivredu nisu dovoljne. Sneg pada godišnje u proseku više od 21 dan, dok snežni pokrivač traje godišnje prosečno preko 32 dana, jer se zadržava i po nekoliko dana ukoliko je temperatura vazduha oko 0 stepeni Celzijusevih.

About goran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*