Don't Miss
Home / Politics

Politics

Ilandža, selo u vojvodini

Ilandža – Ilandscha – Iloncz – Ilancsa – Ilanţa – Illàncsa – Illànesa – Ilangea – Иланџа Sedam Vekova Ilandža nosi ovo ime. Poreklo reči tumači se višestruko: od starougarskog ili hunskog pojma Iloncz, što bi trebalo da je naziv ...

Read More »