Don't Miss
Home / Izvodi

Izvodi

Izvodi iz matičnih knjiga

 
Naziv usluge

Izvod iz matične knjige
  • rođenih
  • venčanih
  • umrlih
 
Organ zadužen za sprovođenje

Sekretarijat za opštu upravu i imovinsko pravne poslove opština Alibunar – Mesna kancelarija Ilandža.
 
Nadzorni organ

 
Opis

Matične knjige su javne isprave o ličnim stanjima građana u koje se upisuju činjenice o rođenju, braku i smrti i druge činjenice predviđene zakonom, kao i promene u vezi sa ovim činjenicama. Stoga se o ličnim stanjima građana vode matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih.

Mesna kancelarija vrši i upis u Matične knjige rođenih dece koja su rođena u bivšim Jugoslovenskim republikama, kao i dece rođene u inostranstvu.

U Mesnoj kancelariji možete izvršiti uvid i upis u birački spisak, gde se uvid obavlja u prostorijama MK, a potrebno je poneti ličnu kartu.

 
Gde i kako

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih / venčanih / umrlih podnosi zainteresovano lice nadležnom organu uprave po mestu vođenja matične knjige u kojoj je izvršen upis činjenice rođenja. Uz zahtev se plaća Republička administrativna taksa u propisanom iznosu od 420,00 dinara na račun primaoca: 840-742221843-57 sa pozivom na broj: model 97 broj 74-202 (Primalac: Republika Srbija, svrha uplate: Republička administrativna taksa), kao i Opštinska administrativna taksa u propisanom iznosu od 50,00 dinara na račun primaoca: 840-742251843-73 sa pozivom na broj: model 97 broj 74-202 (Primalac: Budžet opštine Alibunar, svrha uplate: Opštinska administrativna taksa), osim za izvode iz matičnih knjiga rođenih koje se vode u konzularnim predstavništvima, za koje se plaća taksa u skladu sa Zakonom o saveznim administrativnim taksama. Upis u Matične knjige rođenih dece koja su rođena u bivšim Jugoslovenskim republikama, kao i dece rođene u inostransvu oslobođen je plaćanja taksi. Taksa se ne plaća u slučajevima iz člana 19. Zakona o republičkim administrativnim taksama.
 
Pravna podloga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*