Don't Miss
Home / Usluge

Usluge

Matičar: Ilinka Stojanović,
Trg Sv. Save 2, radno vreme radnim danima od 7h do 14h,
br tel 659-082.
Molimo sve građane da, pre nego što uplate administrativne takse , kontaktiraju Mesnu kancelariju i konsultuju se sa matičarem o upisu u Matične knjige.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*